w Nowym Miasteczku
  
 

 Strona główna
 Z życia OSP
 Zarząd
 Historia
 Wydarzenia
 Prewencja
 Pierwsza pomoc
 Porady
 Statystyki
 
 Fotogaleria
 
 MDP
 Zawody sport. - pożarn.
 Statut OSP
 Sprzęt pożarniczy
 Archiwum
Wyszukiwarka
 
 
 
 
 


Wzloty i upadki
Dodał: Dominika , 20 Jan 2015
W 1953 r. założona została orkiestra dęta przez kapelmistrza Jana Łąckiego. Brała ona udział w uroczystościach państwowych i okolicznościowych, udziały w pokazach i eliminacjach wojewódzkich orkiestr dętych: 1967 r. w Zielonej Górze i w 1968 r. w Sulechowie.
W tym samym roku powstała kobieca drużyna pożarnicza, która z różną aktywnością w różnych okresach prowadzi swoją działalność do chwili obecnej.
W czasie swojej działalności jednostka OSP Nowe Miasteczko przeżywała wzloty i upadki. Obecnie może się poszczycić poważnymi osiągnięciami i niemałym dorobkiem. Z dniem 19 czerwca 1995 r. Decyzją Nr 49 / 11 / KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Jednostka zrzesza obecnie 62 członków w tym 28 członków grupy JOT.

Jednostka OSP Nowe Miasteczko jest jedną z wyróżniających się w powiecie nowosolskim i województwie lubuskim.
Strażacy z tej jednostki od kilku lat uzyskują wysokie noty w sprawności w ćwiczeniach pożarniczych.
- Z Nowego Miasteczka oraz rodzin strażackich OSP Nowe Miasteczko wywodzi się wielu zawodowych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, między innymi:|
oficerowie pożarnictwa: bryg. Bogusław Pabierowski, st. bryg. Ryszard Zaguła, st. bryg. Stanisław Pruski, st. bryg. Tadeusz Ostrowski, mł. bryg.. Jacek Konsewicz, mł. kpt Łukasz Ostrowski,
aspiranci pożarnictwa to: asp. Tadeusz Konsewicz, asp. Ireneusz Solf, mł. asp. Karol Konsewicz oraz dziewięciu podoficerów.
Trudne początki
Dodał: Dominika , 20 Jan 2015
Historia struktur OSP jest bardzo ciekawa.
Już 22 lutego 1946 r. powołano Ochotniczą Straż Pożarną w Mieczysławowie (obecnie Gołaszyn) oraz Przymusową Straż Pożarną w Nowym Miasteczku złożoną z przynajmniej jednej osoby z każdego gospodarstwa oraz rzemieślników.
Według zachowanych dokumentów jej założycielami byli Pawlicki Ludwik - pierwszy Prezes, Babiński Antoni - Komendant, Pawlicki Stanisław - Sekretarz oraz strażacy: Błaszczyk Jan, Jarlaczyk Stanisław, Karaś Bronisław, Karaś Tadeusz, Kasperski Józef, Kotlecki Antoni, Marszałek Józef, Myzon Piotr, Nowak Franciszek, Poss Edward, Włodarczyk Czesław, Zelisko Adam, Zelisko Hipolit, Ziemianek Michał.
Organizatorami oraz działaczami Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Miasteczku złożonej z członków Przymusowej Straży Pożarnej oraz niektórych równocześnie działających w OSP Mieczysławów członków byli: Hanisz Antoni, Kozioł Franciszek, Pruski Mieczysław, Ostrowski Bronisław, Wolf Władysław oraz Babiński Antoni, Poss Edward, Pawlicki Ludwik, Pawlicki Stanisław. Po ośmiomiesięcznej działalności obie jednostki połączyły się w jedną przejmując nazwę Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Miasteczku. Prezesem został Hanisz Antoni, komendantem Babiński Antoni, sekretarzem Pawlicki Stanisław. - Jednostka ta była bardzo słabo wyposażona, posiadała jedynie sikawkę ręczną i węże pożarnicze, z tak skromnym sprzętem bardzo często przystępowała do walki z ogniem.

Pierwsi członkowie OSP byli to strażacy często często bez podstawowych wiadomości z dziedziny pożarnictwa, dlatego na początku 1948 r. w Nowej Soli odbył się kurs I i II stopnia młodszych podoficerów pożarnictwa, w którym udział wzięli Mieczysław Pruski, Władysław Wolf, Marcin Dudziak oraz kolejny, zorganizowany w grudniu 1949 r. dwutygodniowy kurs szkoleniowy I i II stopnia dla pozostałych wytypowanych członków. Kurs ten był skoszarowany w Miejskim Pogotowiu Zawodowym Straży Pożarnych w Nowej Soli.
Content Management Powered by CuteNews

Strona korzysta z gościnności serwisu Nowe Miasteczko On Line

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl