w Nowym Miasteczku
  
 

 Strona główna
 Z życia OSP
 Zarząd
 Historia
 Wydarzenia
 Prewencja
 Pierwsza pomoc
 Porady
 Statystyki
 
 Fotogaleria
 
 MDP
 Zawody sport. - pożarn.
 Statut OSP
 Sprzęt pożarniczy
 Archiwum
Wyszukiwarka
 
 
 
 
 


Zakaz wypalania traw !!!
Dodał: Lutek , 11 Apr 2011
Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zm.) „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przyrodniczych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.”

Wypalanie traw jest szkodliwe dla środowiska naturalnego. Na terenie wypalanym, powoduje zmniejszenie ilości mikroorganizmów bytujących w glebie, przyśpieszających rozkład resztek roślinnych i pozwalająca roślinom asymilować azot atmosferyczny. Niszczone są szlachetne gatunki traw i ziół, w pożarach giną owady, ptaki i zwierzęta.

Coroczne wypalanie traw doprowadza do zubożenia składu gatunkowego roślin, gdyż w takich warunkach mogą przetrwać jedynie najbardziej odporne gatunki roślin, mające najmniejsze znaczenie dla gospodarki rolnej.

Istnieje także zagrożenie przeniesienia ognia na tereny leśne, budynki mieszkalne i zabudowania gospodarcze. Podczas wypalania i pożarów powstaje dym, którego podstawowymi składnikami są toksyczne węglowodory z bezno-a-pirenem dla ludzi kancerogenne, dla przyrody śmiercionośne.

Ekolodzy alarmują – zamiast spalać resztki roślinne lepiej je kompostować i w postaci próchnicy ponownie wprowadzać do gleby.

Art. 131 „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu albo grzywny”.
Dodatkowe sankcje grożą osobom, które doprowadziły do czyjejś śmierci lub powstania strat materialnych.
Rekrutacja
Dodał: REDAKTOR , 10 Mar 2011
Rusza rekrutacja do projektu pn. "Wykwalifikowany strażak gwarantem bezpieczeństwa na Wzgórzach Dalkowskich"

więcej informacji na stronie http://www.wzgorzadalkowskie.pl/
Kurs i test wysokościowy ...
Dodał: Lutek , 25 Jan 2011
Dnia 22 stycznia rozpoczął się kurs na strażaka szeregowego I i II stopnia.

Spotkaliśmy się pod remizą OSP w Nowym Miasteczku by zaliczyć test wysokościowy, który obejmował wejście na 30 metrową drabinę.

Oprócz strażaków z Nowego Miasteczka stawili się również ochotnicy z Kożuchowa, Borowa Wielkiego i Bytomia Odrzańskiego.

W dziale galeria znajdziecie fotki z tego wydarzenia.
Content Management Powered by CuteNews

Strona korzysta z gościnności serwisu Nowe Miasteczko On Line

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl